KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich : komentarz

: komentarz
Trociuk, Stanisław
Stanisław Trociuk
Warszawa
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
2005
132 s. 21 cm.
1
brak wypożyczeń
351.941(438)(094.5.07)
3136 (to nie jest sygnatura)

Kontrola administracji przez sądy cywilne. Rzecznik Praw Obywatelskich.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14928)
Syg.SA.14928
Tylko na miejscu 11/01/2007 2002000149282 -
Na miejscu
Rekord: