KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

: [komentarz]
NOWAK-KUBIAK, JOANNA
Joanna Nowak-Kubiak, Bożena Łukasik
Stan prawny na 1 października 2006 roku.
Warszawa
ABC a Wolters Kluwer Business
cop. 2006
384 s. 21 cm.
(Komentarz - ABC )
(Komentarz )
3
brak wypożyczeń
Na grzb. podtyt.: komentarz.
83-7416-984-2
614.2:369.22](438)"1990/..."(094.5.07)
3097 (to nie jest sygnatura)

Urzędowa i zawodowa organizacja służby zdrowia. Szpitale. Sanatoria. Ośrodki zdrowia. Przychodnie lekarskie.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14790)
Syg.SA.14790
Tylko na miejscu 11/01/2007 2002000147905 -
GW Biblioteka Zamiejscowego Wydz. Społeczno-Ekonomicznego (GW.3353)
Syg.61
miesięczne 18/07/2015 2005600033531 Zamów
GW Biblioteka Zamiejscowego Wydz. Społeczno-Ekonomicznego (GW.3352)
Syg.61
miesięczne 18/07/2015 2005600033524 Zamów
Rekord: