KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ustawa o systemie oświaty : [komentarz]

: [komentarz]
Pilich, Mateusz
Mateusz Pilich
Stan prawny na 14 sierpnia 2006 r.
Warszawa
Wolters Kluwer Polska - "ABC"
cop. 2006
756 s. 21 cm.
(Komentarz - ABC )
(Komentarz )
1
brak wypożyczeń
Na grzb. podtyt.: komentarz.
83-7416-950-8
351.851:37](438)(094.5.07)
3079 (to nie jest sygnatura)

Prawo szkolne (oświatowe).
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14788)
Syg.SA.14788
Tylko na miejscu 10/01/2007 2002000147882 -
Na miejscu
Rekord: