KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /
Kancelaria Sejmu. Biuro Legislacyjne.
Warszawa :
Wydawnictwo Sejmowe,
2006.
169 s. ; 20 cm.
1
brak wypożyczeń
83-7059-794-7
342.8:342.25:352/354](438)
3287 (to nie jest sygnatura)

Prawo wyborcze. Prawo głosowania. Systemy wyborcze.
(Polska).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14924)
Syg.SA.14924
Tylko na miejscu 18/01/2007 2002000149244 -
Na miejscu
Rekord: