KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw : Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
[Kancelaria Sejmu. Biuro Legislacyjne].
Warszawa :
Wydawnictwo Sejmowe,
2006.
169, [1] s. ; 21 cm.
1
brak wypożyczeń
Tekst ustawy (ujednolicony) z dnia 16 lipca 1998 r. mający zastosowanie do wyborów w 2006 r. i nowej kadencji organów samorządu terytorialnego, opracowany na podstawie Dz.U. z 2006 r.
Tekst ustawy (ujednolicony) z dnia 20 czerwca 2002 r. mający zastosowanie do wyborów w 2006 r. i nowej kadencji organów samorządu terytorialnego opracowany na podstawie Dz.U. z 2004 r.
83-7059-794-7
342.8:342.25:352/354](438)
3287 (to nie jest sygnatura)

Prawo wyborcze. Prawo głosowania. Systemy wyborcze.
(Polska).

 Prawo wyborcze -- Polska -- legislacja.
Wybory lokalne
Polska
Prawo wyborcze
1990-.
legislacja.
Wybory lokalne -- Polska -- 1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14924)
Sygnatura SA.14924
Tylko na miejscu 18/01/2007 2002000149244 -
Na miejscu
Rekord: