KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ustawa zasadnicza (konstytucja) Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r. = Grundgesetz Für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 : wersja niemiecka i polska z uwzględnieniem tekstów wszystkich kolejnych zmian /

Grundgesetz Für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 : wersja niemiecka i polska z uwzględnieniem tekstów wszystkich kolejnych zmian /
Grundgesetz Für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949
red. i wprow. Lech Janicki ; tł. Jolanta Koprucka-Purolowa, Bohdan Demby.
Wg stanu na 31 grudnia 1987 r.
Poznań :
Instytut Zachodni,
1989.
248 s. ; 21 cm.
(Prace Instytutu Zachodniego ISSN 0860-2913 nr 51)
(Prace Instytutu Zachodniego ; nr 51)
1
brak wypożyczeń
Indeks.
Tekst równol. pol. i niem., częśc. ang.
83-85003-29-0
342.4(430.1)=112.2=162.1
4670 (to nie jest sygnatura)

Konstytucje.
(Republika Federalna Niemiec (RFN) do 1990).
=Język niemiecki (wysokoniemiecki, standardowy niemiecki).
=Język polski.

 Republika Federalna Niemiec.
Republika Federalna Niemiec -- konstytucja (1949).
Republika Federalna Niemiec
Prawo konstytucyjne -- Republika Federalna Niemiec.
zmiana.
konstytucja (1949).
Prawo konstytucyjne
konstytucja (1949)
Republika Federalna Niemiec -- konstytucja (1949) -- zmiana.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.15166)
Syg.SA.15166
Tylko na miejscu 10/02/2007 2002000151667 -
Na miejscu
Rekord: