KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Utrzymanie czystości i porządku w gminach : [komentarz]

: [komentarz]
RADECKI, WOJCIECH (1943- ).
Wojciech Radecki
Wyd. 2 [uzup. i uaktual.].
Warszawa
"ABC"
cop. 2006
443 s. 21 cm.
(Komentarz - ABC )
(Komentarz )
1
brak wypożyczeń
Na grzb. podtyt.: komentarz.
Bibliogr.
83-7416-591-X
349.6:352:628.4](438)
3098 (to nie jest sygnatura)

Prawo ochrony środowiska.
(Polska).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14791)
Syg.SA.14791
Tylko na miejscu 11/01/2007 2002000147912 -
Na miejscu
Rekord: