KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

W walce o tożsamość Ukraińców : zagadnienie języka wykładowego w szkołach ludowych i średnich w pracach galicyjskiego Sejmu Krajowego : 1866-1892 /

zagadnienie języka wykładowego w szkołach ludowych i średnich w pracach galicyjskiego Sejmu Krajowego : 1866-1892 /
Moklak, Jarosław (1959- ).
Jarosław Moklak.
Kraków :
Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica",
2004.
318 s., [1] k. złoż. : faks., mapa, portr. ; 24 cm.
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. s. [235]-266. Indeks.
Streszcz. ang.
Bibliogr. - również cyrylica.
83-88737-56-2
323.15:323.1:37](436=161.2)(436=162.1)"1866/1892"
3953 (to nie jest sygnatura)

Mniejszości narodowe.
(Ukraińcy w Austrii).
(Polacy w Austrii).
Lata 1866/1892.

 Galicja (region)
Język ukraiński
Rusini -- edukacja -- 1870-1914.
Sejm Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim.
19 w.
Ukraina
edukacja
Galicja (Ukraina ; region)
Królestwo Galicji i Lodomerii.
Szkoły -- Ukraina -- Galicja (region) -- 19 w.
Język nauczania
Królestwo Galicji i Lodomerii. -- Sejm Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim.
1870-1914.
aspekt polityczny
Galicja (region).
Rusini
Szkoły
Galicja (Ukraina ; region) -- stosunki międzyetniczne -- 19 w.
Język ukraiński -- 19 w. -- aspekt polityczny -- Ukraina -- Galicja (region).
Język nauczania -- Ukraina -- Galicja (region) -- 19 w.
stosunki międzyetniczne

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Z Czytelnia Biblioteki Głównej (Z.107967) Tylko na miejscu 10/02/2007 2000301079673 -
Na miejscu
Rekord: