KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Własność lokali : komentarz : wzory pozwów i wniosków sądowych

: komentarz : wzory pozwów i wniosków sądowych
Dziczek, Roman.
Roman Dziczek
Wyd.3, stan prawny na 1 marca 2006 r.
Warszawa
"LexisNexis"
2006
291 s. 21 cm.
1
brak wypożyczeń
Ind.
83-7334-582-5
347.2:349.444](438)(094.5.07)
35 (to nie jest sygnatura)

Prawo rzeczowe. Prawo majątkowe. Prawo własności. Prawo pierwokupu. Księgi wieczyste. Hipoteka. Kataster. Posiadanie i użytkowanie. Prawo do mieszkania. Dzierżawa. Pożyczki rolne pod zastaw.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14349)
Syg.SA.14349
Tylko na miejscu 13/10/2006 2002000143495 -
Na miejscu
Rekord: