KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wokół spuścizny Lwa Tołstoja /

pod red. Antoniego Semczuka.
Warszawa :
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
1979.
148 s. ; 24 cm.
(Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej ISSN 0138-0605 6)
(Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej, 0138-0605 ; 6)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
1
brak wypożyczeń
Rozszerzona wersja referatów wygłoszonych w listopadzie 1978 r. na sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Tekst także ros.
821.161.1(091)Tołstoj L.:811.161.1-26](082.1)=162.1=161.1
2691 (to nie jest sygnatura)

Literatura rosyjska (historia). Poszczególni pisarze.
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).
=Język polski.
=Język rosyjski.

 Tolstoj, Lev Nikolaevič
(1828-1910)
Tolstoj, Lev Nikolaevič -- (1828-1910) -- krytyka i interpretacja.
krytyka i interpretacja.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BMC Biblioteka Międzywydziałowa wydaw. ciągłe (Pc.6421)
Sygnatura Pc.602/6
Tylko na miejscu 19/12/2006 2003900064217 -
Na miejscu
Rekord: