KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wpływ pokrzywdzonego na tok postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym

SYCH, WOJCIECH
Wojciech Sych
Kraków
"Zakamycze"
2006
308 s. 20 cm.
(Monografie - Zakamycze )
(Monografie Zakamycza )
1
brak wypożyczeń
Bibliogr.
83-7444-183-6
343.12:343.988](438)
2945 (to nie jest sygnatura)

Strony. Oskarżenie. Obrona. Postępowanie przygotowawcze. Oskarżenie i ściganie. Dochodzenie. Środki zapobiegawcze. Umorzenie postępowania. Aresztowanie tymczasowe. Zwolnienia tymczasowe. Poręczenie. Kaucja.
(Polska).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14623)
Syg.SA.14623
Tylko na miejscu 27/02/2014 2002000146236 -
Na miejscu
Rekord: