KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

XI Międzynarodowe Seminarium Ergonomii, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Skażenie środowiska pracy i bytowania w rolnictwie", Lublin, 18-20 października 2004 : streszczenia referatów /

streszczenia referatów /
XI International Symposium on Ergonomics, Work Safety and Occupational Hygiene "Contamination of work and habitation environment in agriculture", Lublin, 18-30 Ocober 2004 :
[red. merytoryczna Leszek Solecki].
Lublin :
Instytut Medycyny Wsi,
2004.
158 s. : il. ; 24 cm.
1
brak wypożyczeń
Tekst równolegle w jęz. pol. i ang.
Ind.
83-7090-092-5
504.61:616-057:331.4:63](438)(061)=162.1=111
4294 (to nie jest sygnatura)

Szkodliwy wpływ działalności ludzkiej na środowisko np. działania wojenne, roboty inżynieryjne, roboty budowlane.
Polska.
Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji.
Język polski.
Język angielski.

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
W  Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (Bl.10783) miesięczne 10/02/2007 2002400107837 Zamów
Rekord: