KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Z problematyki praw na dobrach niematerialnych /

Elżbieta Wojcieszko-Głuszko [i in.].
Kraków :
Uniwersytet Jagielloński : | "Zakamycze",
2005
311 s. ; 21 cm.
(Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ z. 89)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
1
brak wypożyczeń
Na dokumencie ISSN 0137-236X poprzedniej nazwy serii : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej.
347.78(438):346.54(438:4):342.72/.73(430:73):341.24
3140 (to nie jest sygnatura)

Prawo autorskie. Własność artystyczna i literacka. Prawo wydawnicze.
(Polska).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.16557)
Syg.SAc.39
Tylko na miejscu 11/01/2007 2002000165572 -
Na miejscu
Rekord: