KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce /

red. nauk. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz.
Wrocław :
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego,
2006.
343 s. : il. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ISSN 0324-8445 nr 1137)
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1137)
1
brak wypożyczeń
Materiały z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Strategicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Bibiogr. przy ref.
Spis treści także ang., streszcz. ang.
658.1/.5.012.4(438)"1989/..."(061)
3183 (to nie jest sygnatura)

Zarządzanie organizacją przedsiębiorstwa.
(Polska).
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

 Planowanie strategiczne -- konferencje.
Planowanie strategiczne
konferencje.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Ec Czytelnia Czasopism Bibl.Ekonom. (E.70364)
Sygnatura Ec.2396
Tylko na miejscu 15/01/2007 2001000703647 -
Na miejscu
Rekord: