KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zatrudnianie Polaków za granicą i obcokrajowców w Polsce

Monika Mirtchanov [i in.]
[Stan prawny : styczeń 2006]
Warszawa
C.H. Beck
2006
XV, 262 s. 19 cm.
(Podatkowe Komentarze Tematyczne )
1
brak wypożyczeń
Ind.
83-7483-169-3
314.74:331.5:349.2:349.3:369](4-67)
721 (to nie jest sygnatura)

Migracja międzynarodowa. Migracja zewnętrzna (zagraniczna). Wygnanie. Uchodźcy. Wysiedlenie. Displaced persons. Ewakuowani. Wydalenie. Deportacja. Azyl i azylanci.
(Unia Europejska).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14384)
Syg.SA.14384
Tylko na miejscu 24/10/2006 2002000143846 -
Na miejscu
Rekord: