KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zmienność rozwoju sprawności fizycznej uczniów oraz jej pedagogiczne i zdrowotne aspekty

Skoczylas, Wiesław
Wiesław Skoczylas.
Łódź :
Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego,
2004.
214 s. : wykr. ; 24 cm.
(Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego )
2
brak wypożyczeń
Bibliogr.
83-7171-731-8
316.346.3:612.6:796]-053.6(438)"1989/..."
2312 (to nie jest sygnatura)

Socjologia młodzieży.
(Polska).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BM Biblioteka Międzywydziałowa (WF.7973) Tylko na miejscu 26/01/2007 2002100079731 -
Na miejscu
BM Biblioteka Międzywydziałowa (WF.7972) Tylko na miejscu 26/01/2007 2002100079724 -
Na miejscu
Rekord: