KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Mathias i Amadou : podręcznik dla nauczycieli na temat polityki wspólnotowej Unii Europej skiej w zakresie współpracy na rzecz rozwoju /

podręcznik dla nauczycieli na temat polityki wspólnotowej Unii Europej skiej w zakresie współpracy na rzecz rozwoju /
MICHAUX, VALERIE
[teksty Valerie Michaux].
Bruksela :
Biuro Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
2004.
[32] s. : il. : 23 cm.
((Rozwój) )
92-894-7175-1
327.39(4-67):339.96
Integracja europejska.

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
CIDE Mcd.3380 Tylko na miejscu 17/04/2007 -
Na miejscu
Rekord: