KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ustrój organów ochrony prawnej /

red. Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki.
Wyd. 2 zm. i rozsz.
Lublin :
Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
2003.
551 s. ; 24 cm.
W aneksie teksty 2 ustaw, s. 501-551.
Wykazy aktów prawnych przy rozdz.
Bibliogr. przy rozdz.
Dla nauczycieli akademickich i studentów.
83-227-2084-X
347.96/.99:342.4:342.56:351.9:351.74](438)(075.8)
 podręczniki akademickie.
Polska
Wymiar sprawiedliwości
Wymiar sprawiedliwości -- Polska -- podręczniki akademickie.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BSA SA.14135 SA.14135 Tylko na miejscu 27/09/2012 -
Na miejscu
Rekord: