KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zmiany wybranych charakterystyk hydroklimatycznych Polski w bieżącym stuleciu /

Changes of chosen hydroclimatic characteristics of Poland in the current century
Jokiel, Paweł (1955- ).
Paweł Jokiel, Krzysztof Kożuchowski.
Wrocław ; | Warszawa :
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk,
1989.
94 s. : il. ; 24 cm.
(Dokumentacja Geograficzna ISSN 0012-5032 1989, z. 6)
(Dokumentacja Geograficzna , 0012-5032 ; 1989, z. 6)
2
brak wypożyczeń
Bibliogr. s. 87-90.
Dostępne również w formie elektronicznej.
Streszcz. ang. i ros.
556:551.58](438)"19"
117407 (to nie jest sygnatura)

Hydrologia. Hydrosfera. Woda (w ogólności).
(Polska).
Wiek XX.

 Hydrografia -- Polska -- 20 w.
Polska -- klimat -- 20 w.

Rodzaj dokumentu:
Książka


http://rcin.org.pl/igipz/publication/35854

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
W  Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (Bl.5300) miesięczne 05/04/2009 2002400053004 Zamów
W  Wypożyczalnia Biblioteki Głównej (Bl.3942) miesięczne 05/04/2009 2002400039428 Zamów
Rekord: