KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zgromadzenie Unii Zachodnioeuropejskiej i udział Polski w jego pracach : 1999-2005 /

1999-2005 /
[oprac. tekstu Rafał Karpiński, Kamil Mikliszański ; red. Anna Kowalik] ; Kancelaria Sejmu. Biuro Spraw Międzynarodowych.
Warszawa :
Wydawnictwo Sejmowe,
2006.
67 s. ; 21 cm.
(Biuletyn Informacyjny - Kancelaria Sejmu. Biuro Stosunków Międzyparlamentarnych ISSN 1230-3194 z. 3 (45)/2006)
(Biuletyn Informacyjny / Kancelaria Sejmu. Biuro Spraw Międzynarodowych, 1230-3194 ; z. 3 (45)/2006)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
327.51:327.56/.57](4-15)
Tworzenie bloków, sojusze wojskowe, pakty jako źródło konfliktów. Kraje należące do bloków.
(Europa Zachodnia).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
Rekord: