KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

International Scientific Conference "Aging and physical activity: applications to fitness, sport and health", Rydzyna, September 15-17, 2006 /

eds. Wojciech Lipoński, Piotr Krutki ; University School of Physical Education in Poznań.
Poznań :
Akademia Wychowania Fizycznego,
2006.
194 s. : il. ; 29 cm.
(Studies in the Physical Culture and Tourism ISSN 0867-1079 vol. 13, suppl. )
(Studies in Physical Culture & Tourism, 0867-1079 ; vol. 13, suppl.)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
1
brak wypożyczeń
Opis wg okł.
Bibliogr.
Książka dostępna również w formie elektronicznej.
978-83-88923-77-7
796-053.9(061)
121555 (to nie jest sygnatura)

Kultura fizyczna. Sport. Gimnastyka.
-Ludzie starzy.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=44546&from=&dirids=1&tab=1&lp=6&QI=196EFF99B28184D99107391E77088241-45

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BMC Biblioteka Międzywydziałowa wydaw. ciągłe (WFc.3394)
Syg.WFc.1053
Tylko na miejscu 10/10/2007 2004300033940 -
Na miejscu
Rekord:
ISBN: