KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Interakcyjny wymiar dyskursu artystycznego /

pod red. Bożeny Witosz.
Katowice :
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
2007.
184 s. ; 24 cm.
(Język Artystyczny 0209-3731 t. 13)
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ISSN 0208-6336 nr 2523)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
1
brak wypożyczeń
W serii gł.: ISSN 0208-6336 ; nr 2523.
Bibliogr. Ind.
Rés. Summ.
811.162.1’38:821.162.1(091)](082.1)
124470 (to nie jest sygnatura)

Język polski. - Stylistyka ogólna.
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BMC Biblioteka Międzywydziałowa wydaw. ciągłe (Pc.6074)
Sygnatura Pc.189/13
Tylko na miejscu 31/01/2008 2003900060745 -
Na miejscu
Rekord: