KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Mechanizmy przemian ludnościowych, globalna polityka ludnościowa /

Mechanisms of population changes, global population policy
Balicki, Janusz (1947- ).
Janusz Balicki, Ewa Frątczak, Charles B. Nam.
Wyd. 2 uzup.
Warszawa :
Wydawnictwo Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego,
2007.
489 s. : il. ; 24 cm.
(Przemiany Ludnościowe )
(Przemiany Ludnościowe : fakty - interpretacje - opinie = )
Aneksy.
Bibliogr. przy rozdz.
Tekst częśc. tł. z ang.
978-83-7072-449-8
314:304](075.8)
Demografia. Badanie ludności.
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

 Emigracja i imigracja.
i polityka społeczna.
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Organizacja Narodów Zjednoczonych -- i polityka społeczna.
Polityka demograficzna.
Przejście demograficzne.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BNS H.22146 Tylko na miejscu 14/06/2012 -
Na miejscu
BG Z.111425 Tylko na miejscu 04/02/2008 -
Na miejscu
BG WM.9409 krótkoterminowe 17/05/2011 Zamów
BG WM.13438 miesięczne 29/04/2015 Zamów
BG WM.13437 miesięczne 23/01/2024 Zamów
Rekord:
ISBN: