KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Analiza porównawcza poziomu opiekuńczości w krajach Unii Europejskiej : praca zbiorowa /

praca zbiorowa /
pod red. Stanisława Swadźby.
Czytelnia Książek WNEiZ (Unia Europejska)
Katowice :
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach,
2007.
163 s. : il. ; 24 cm.
(Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach )
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. )
1
brak wypożyczeń
978-83-7246-902-1
330.342:338.2:351.84](4-67)(082.1)
126908 (to nie jest sygnatura)

Systemy gospodarcze. Etapy rozwoju gospodarczego. Gospodarka poszczególnych formacji.
(Kraje Unii Europejskiej).
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
E Czytelnia Biblioteki Ekonomicznej (E.71665)
Czytelnia Książek WNEiZ : Unia Europejska
Nocne 04/01/2010 2001000716654 -
Rekord:
ISBN: