KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Odpowiedzialność w prawie cywilnym /

pod red. Piotra Machnikowskiego.
Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
2006.
291 s. ; 24 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 nr 2897)
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ISSN 0524-4544 300)
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 0524-4544 ; 300)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
W serii gł.: no 2897.
83-229-2760-6
347.5(438)(082.1)
Odpowiedzialność pozaumowna. Odpowiedzialność cywilna ogólnie. Odpowiedzialność za spowodowanie szkody. Odpowiedzialność za cudze czyny (dzieci, pracowników itp.). Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez obiekty nieożywione (drogi, budynki, drzewa itp.). Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez środki transportu.
(Polska).
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).

 Odpowiedzialność (prawo) -- Polska.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SAc Bibl. Wydz. Prawa i Admin. - wydaw. ciągłe (SAc.6972)
Sygnatura SAc.133/300
Tylko na miejscu 08/11/2006 2004800069722 -
Na miejscu
Rekord: