KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

SPRAWY poselskie /

oprac. Beata Witkowska.
Warszawa :
Press,
2002.
134 : 21 cm.
((Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. EKSPERTYZY i Opinie Prawne ; 1506-3283) 47, )
1
brak wypożyczeń
Ind
342.52/.53(094.5)
139840 (to nie jest sygnatura)

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Fc wydaw. ciągłe dawna Bibl. Nauk Społecznych (Fc.4213)
Syg.Fc.2698
Tylko na miejscu 25/09/2007 2003300042136 -
Na miejscu
Rekord: