KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

"…einen Stein für den großen Bau behauen" : Studien zur deutschen Literatur /

Studien zur deutschen Literatur /
[red. tomu Eugeniusz Klin, Marian Szyrocki].
Wrocław :
Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego,
1993.
402 s. : il. ; 24 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 nr 1436)
(Germanica Wratislaviensia ISSN 0435-5865 99)
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia, 0435-5865 ; 99)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
2
brak wypożyczeń
W serii gł.: no 1436.
Bibliogr. prac Gerarda Koziełka s. 383-400.
83-229-0886-5
830(091):82(091):82.091]"16/19"=30
140164 (to nie jest sygnatura)

 (1928- )
historia i krytyka
bibliografia.
miscellanea.
Literatura niemieckojęzyczna
Koziełek, Gerard -- (1928- ) -- bibliografia.
Koziełek, Gerard
Literatura niemieckojęzyczna -- historia i krytyka -- miscellanea.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
BMC Biblioteka Międzywydziałowa wydaw. ciągłe (Gc.1144)
Syg.Gc.11
Tylko na miejscu 25/09/2007 2003400011445 -
Na miejscu
Cg Czytelnia Bibl. Głównej (Cg.26862)
Syg.Cg.702 (p.202)
Tylko na miejscu 25/09/2007 2003000268621 -
Na miejscu
Rekord: