KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. Cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze. Cz. 2, Postępowanie zabezpieczające. T. 1 /

komentarz.
K.P.C.
Cz. 1, Postępowanie rozpoznawcze.
Ereciński, Tadeusz (1946- ).
Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska ; pod red. Tadeusza Erecińskiego.
Stan prawny na 6 maja 2006 r.
Warszawa :
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,
2006.
647, [1] s. ; 24 cm.
83-7334-595-7
347.91/.95(438)(094.5.07)
Postępowanie cywilne. Proces cywilny. Ekspertyza sądowa. Biegli sądowi. Arbitraż.
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).
(Polska).

 Postępowanie cywilne -- Polska -- kodeksy.
interpretacja
Polska
kodeksy.
Postępowanie cywilne
Polska.
Postępowanie cywilne -- interpretacja -- Polska.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14515)
Sygnatura SA.14515
Tylko na miejscu 30/10/2006 2002000145154 -
Na miejscu
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14362)
Sygnatura SA.14362
Tylko na miejscu 16/10/2006 2002000143624 -
Na miejscu
Rekord: