KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Skarga pauliańska : ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika : art.527-534 KC : komentarz

: ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika : art.527-534 KC : komentarz
JASIŃSKA, MARIA
Maria Jasińska
Wyd. 3, [stan prawny : 15 lipca 2006 r.].
Warszawa
C.H. Beck
2006
XVI, 316 s. 20 cm.
(Krótkie Komentarze Becka )
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. Ind.
83-7483-048-4
347.4:347.736/.739+347.6](438)(094.5.07)
1509 (to nie jest sygnatura)

Prawo o zobowiązaniach. Umowy.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14583)
Syg.SA.14583
Tylko na miejscu 16/11/2006 2002000145833 -
Na miejscu
Rekord: