KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa /

pod red. Marka Madeja i Marcina Terlikowskiego ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
Czytelnia Książek WNEiZ (Informatyka)
Warszawa :
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,
2009.
256 s. ; 24 cm.
2
brak wypożyczeń
Zawiera również Aneks: Konwencja o cyberprzestępczości; Protokół dodatkowy do Konwencji o cyberprzestępczości.
978-83-89607-71-3
004.7:004.056:621.39:343.3:343.533:343.85](438)"1989/..."
151415 (to nie jest sygnatura)

Komunikacja komputerowa. Sieci komputerowe.
(Polska).
Od 1989.

 Teleinformatyka -- środki zabezpieczające.
Teleinformatyka -- polityka rządowa -- Polska.
Przestępstwa komputerowe.
Bezpieczeństwo państwa -- Polska -- 1990-.
Przestępstwa komputerowe -- zapobieganie -- współpraca międzynarodowa.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.18506)
Syg.SA.18506
Nocne 07/08/2018 2002000185068 -
E Czytelnia Biblioteki Ekonomicznej (E.76639)
Czytelnia Książek WNEiZ : Informatyka
Nocne 21/10/2016 2001000766390 -
Rekord:
ISBN: