KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Gospodarka, zarządzanie, przestrzeń /

pod red. Tadeusza Markowskiego, Danuty Stawasz,.
Wydawnictwa ciągłe WZiEU
Łódź :
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
2005.
145, [1] s. ; 24 cm.
(Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica ISSN 0208-6018 186)
(Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 0208-6018 ; 186)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
2
brak wypożyczeń
Streszcz. ang., spis treści również ang.
711:005:332.14](438)"1990/..."(082.1)
155707 (to nie jest sygnatura)

Planowanie przestrzenne. Planowanie regionalne. Planowanie miast i wsi. Sztuka organizowania przestrzeni.
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).
(Polska).
Od 1990.

 Prognozy gospodarcze -- Polska -- 1990-.
Polska
Zagospodarowanie przestrzenne -- Polska -- 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna -- Polska -- 1990-.
Gospodarka regionalna
Regionalizacja ekonomiczna
1990-.
Prognozy gospodarcze
zarządzanie.
Gospodarka regionalna -- zarządzanie.
Zagospodarowanie przestrzenne

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
(Tc.1907)
Syg.Tc.346
Wydawnictwa ciągłe WZiEU :
Nocne 25/09/2007 2004200019075 -
Ec Czytelnia Czasopism Bibl.Ekonom. (Ec.53428)
Syg.Ec.33204
Tylko na miejscu 23/11/2010 2003200534281 -
Na miejscu
Rekord: