KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wymiary tekstu - perspektywy interpretacji /

pod red. Bożeny Witosz.
Katowice :
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
2010.
158 s. ; 24 cm.
(Język Artystyczny ISSN 0209-3731 t. 14)
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ISSN 0208-6336 nr 2826)
(Język Artystyczny, 0209-3731 ; t. 14)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
2
brak wypożyczeń
W serii gł.: nr 2826.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Streszcz. ang. i fr.
808.1:801](082.1)
158860 (to nie jest sygnatura)

Sztuka pisarska. Działalność i technika literacka.
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).

 historia i krytyka.
Wpływ artystyczny.
Poezja polska
Analiza tekstu literackiego.
Poezja polska -- historia i krytyka.
101294
Analiza tekstu literackiego. -- 101294
Intertekstualność.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Cg Czytelnia Bibl. Głównej (Cg.34160)
Sygnatura Cg.7270
Tylko na miejscu 18/03/2011 2003000341607 -
Na miejscu
BMC Biblioteka Międzywydziałowa wydaw. ciągłe (Pc.6702)
Sygnatura Pc.189/14
Tylko na miejscu 27/08/2015 2003900067027 -
Na miejscu
Rekord: