KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Europejskie idee i inspiracje edukacyjne : (wybór dokumentów) /

(wybór dokumentów) /
pod red. Henryka Bednarczyka, Tadeusza Gawlika, Tomasza Kupidury.
Radom :
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy,
cop. 2005.
269 s. ; 24 cm.
(Biblioteka Pedagogiki Pracy t. 133)
(Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 133)
Bibliogr. s. 267-269.
83-7204-478-3
37.014:37.05](438)"2001/...":339.7(4-67)"2001/..."
Polityka oświatowa. Szkoła a życie publiczne. Autonomia szkół.
(Polska).

 Edukacja
prawo
Deklaracja bolońska.
Lisbon Strategy.
Kraje Unii Europejskiej
Edukacja -- prawo -- Kraje Unii Europejskiej -- legislacja.
legislacja.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.107242 Tylko na miejscu 28/11/2006 -
Na miejscu
Rekord: