KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Literatura słowiańska : wykłady w Collège de France : kurs drugi, rok 1841-1842 /

wykłady w Collège de France : kurs drugi, rok 1841-1842 /
Mickiewicz, Adam (1798-1855).
[Adam Mickiewicz] ; tekst zrekonstruował, przeł. i oprac. Leon Płoszewski.
Warszawa :
nakł. Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej,
1935
543, [7] s. : err. ; 25 cm.
(Adama Mickiewicza dzieła wszystkie / zebr. i oprac. staraniem Komitetu Redakcyjnego, [pod red. Wilhelma Bruchnalskiego et al.] ; t. 9)
"Wydanie dokonane z mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 1920 r.".
821.162.1(081)+821.16(091)]"18"Mickiewicz A.
Literatura polska.
(Zbiory prac jednego autora. Zbiory myśli, cytatów itd. jednego autora).
Wiek XIX.

 1500-1795.
1500-1800
1500-1800.
18 w.
Cywilizacja słowiańska
Cywilizacja słowiańska -- historia.
historia i krytyka.
historia.
Literatura polska
Literatura polska -- 1500-1800 -- historia i krytyka.
Literatura rosyjska
Literatura rosyjska -- 18 w. -- historia i krytyka.
Literatura słowiańska
Literatura słowiańska -- przed 1800 -- historia i krytyka.
Polska
Polska -- 1500-1795.
Polska -- stosunki -- Rosja -- historia.
przed 1800
Rosja
Rosja -- 1500-1800.
Rosja -- stosunki -- Polska -- historia.
stosunki

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.47313 egz. arch. Tylko na miejscu 17/05/2011 -
Na miejscu
Rekord: