KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Rozmowy z Adamem Mickiewiczem /

zebrał i oprac. Stanisław Pigoń ; przedm. napisał Władysław Mickiewicz.
Warszawa :
nakł. Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej,
1933
560, [3] s. ; 25 cm.
(Adama Mickiewicza dzieła wszystkie / zebr. i oprac. staraniem Komitetu Redakcyjnego, [pod red. Wilhelma Bruchnalskiego et al.] ; t. 16)
"Wydanie dokonane z mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 1920 r.".
Indeksy.
821.162.1(091)+929-052Mickiewicz A.
Literatura polska (historia).

 (1798-1855)
Mickiewicz, Adam
Mickiewicz, Adam -- (1798-1855) -- przyjaźnie i kontakty.
Mickiewicz, Adam -- (1798-1855) -- rozmowy.
przyjaźnie i kontakty.
rozmowy.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.47316 egz. arch. Tylko na miejscu 17/05/2011 -
Na miejscu
Rekord: