KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /

Bojarski, Paweł (prawo).
Paweł Bojarski, Wojciech Radecki, Jerzy Rotko.
Stan prawny na 30 czerwca 2011 r.
Warszawa :
ABC a Wolters Kluwer business,
2011.
303, [1] s. ; 21 cm.
(Komentarz - Wolters Kluwer Polska )
(Komentarz )
Bibliogr. s. 299-[304].
Książka przeznaczona jest dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a także dla pracowników naukowych specjalizujących się w prawie administracyjnym.
978-83-264-1437-4
351.777.61:351.79](438)(094.5.072)
Przepisy administracyjne dotyczące odpadów i ścieków.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 legislacja.
Odprowadzanie ścieków
Odprowadzanie ścieków -- prawo -- Polska -- legislacja.
Polska
prawo
Ścieki
Ścieki -- prawo -- Polska -- legislacja.
Zaopatrzenie w wodę
Zaopatrzenie w wodę -- prawo -- Polska -- legislacja.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BSA SA.20364 SA.20364 Tylko na miejscu 04/10/2011 -
Na miejscu
Rekord:
ISBN: