KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami /

Kata, Ryszard.
Ryszard Kata.
Czytelnia Książek WNEiZ (Finanse)
Rzeszów :
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,
2011.
423 s. : il. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania nr 14)
(Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania ; nr 14)
1
brak wypożyczeń
Praca przygotowana w ramach realizacji habilitacyjnego projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Endogeniczne i instytucjonalne uwarunkowania powiązań gospodarstw rolnych z bankami, nr N113 241836.
Bibliogr. s. 393-411.
Streszcz. ang.
978-83-7338-697-6
336.77:338.43:336.71](438):631.16
165767 (to nie jest sygnatura)

Kredyt rolny.
(Polska).

 Banki spółdzielcze -- Polska -- 1990-.
Rolnictwo -- aspekt ekonomiczny -- Polska -- 1990-.
Banki operacyjne -- Polska -- 1990-.
Gospodarstwa rolne -- aspekt ekonomiczny -- Polska -- 1990-.
Kredyt rolny -- Polska -- 1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
E Czytelnia Biblioteki Ekonomicznej (E.74183)
Czytelnia Książek WNEiZ : Finanse
Nocne 13/01/2012 2001000741830 -
Rekord:
ISBN: