KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations /

pod redakcją Igora Borkowskiego i Kariny Stasiuk-Krajewskiej.
Czytelnia WZiEU (Public relations)
Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
2011.
225 stron : ilustracje ; 23 cm.
(Dziennikarstwo i Media ISSN 2082-8322 2)
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 nr 3355)
(Dziennikarstwo i Media, 2082-8322 ; 2)
(Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 3355)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
2
brak wypożyczeń
Tekst częściowo tłumaczony z języka hiszpańskiego.
Spis treści również w języku angielskim.
Streszczenie rozdziałów w języku angielskim.
978-83-229-3246-9
659.4:316.77](082.1)
166687 (to nie jest sygnatura)

Kształtowanie opinii. Public relations.
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).

 Prasa -- aspekt społeczny.
Public relations. -- 127055
krytyka i interpretacja.
aspekt społeczny.
Wizerunek przedsiębiorstwa.
Public relations.
recepcja.
127055
Kapuściński, Ryszard -- (1932-2007) -- krytyka i interpretacja.
(1932-2007)
Kapuściński, Ryszard
Prasa
Kapuściński, Ryszard -- (1932-2007) -- recepcja.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SIL Service Inter-Lab (Tc.3251)
Czytelnia WZiEU : Public relations
Nocne 21/08/2017 2004200032517 -
Cg Czytelnia Bibl. Głównej (Cg.34676)
Syg.Cg.34675 (p.206)
Tylko na miejscu 2003000346763 -
Na miejscu
Rekord:
ISBN: