KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (quality of life) oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju badania metodami foresight : praca zbiorowa /

praca zbiorowa /
pod red. Jerzego Hanuzy [et al. ; aut.: Irena Choroszy-Król et al.] ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Czytelnia Książek WNEiZ (Polityka społeczno-gospodarcza)
Wrocław :
"Drukat",
2011.
374 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm + + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
1
brak wypożyczeń
Nazwa wydaw. na podst. bazy ISBN.
Bibliogr. przy rozdz.
Publikacja powstała w ramach projektu realizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Priorytet 1 "Badania i rozwój nowoczesnych technologii". Działanie 1.1 "Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy". Poddziałanie 1.1.1. "Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight"). Nr umowy: UDA-POIG.01.01.01-02-011/09-00. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
978-83-930212-4-6
330.34:316.728:60:502.2](438)
167669 (to nie jest sygnatura)

Rozwój gospodarczy.
(Polska).

 Jakość życia -- Polska -- Śląsk, Dolny (region) -- 1990-.
Innowacje -- Polska -- Śląsk, Dolny (region) -- 1990-.
Badania -- Polska -- Śląsk, Dolny (region) -- 1990-.
Ośrodki badań -- Polska -- Śląsk, Dolny (region) -- 1990-.
Transfer technologii -- Polska -- Śląsk, Dolny (region) -- 1990-.
Nauka i przemysł -- Polska -- Śląsk, Dolny (region) -- 1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
E Czytelnia Biblioteki Ekonomicznej (E.73734)
Czytelnia Książek WNEiZ : Polityka społeczno-gospodarcza
Nocne 30/03/2012 2001000737345 -
Rekord:
ISBN: