KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu /

trendy, strategie, instrumenty.
Przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu /
[red. nauk.: Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec].
Wydawnictwa ciągłe WZiEU
Szczecin :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
2011.
710 s. : il. ; 25 cm.
(Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 661)
(Ekonomiczne Problemy Usług ISSN 1896-382X nr 73)
(Ekonomiczne Problemy Usług, 1896-382X ; nr 73)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
3
brak wypożyczeń
W serii gł.: nr 661.
Streszcz. ang.
339.13:658.1/.5:005.2:366](082.1)
169628 (to nie jest sygnatura)

Rynek. Podaż. Popyt. Konkurencja. Środki oddziaływania na rynek. Polityka rynkowa
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).

 Konsumenci -- postawy.
Konkurencyjność (ekonomia).
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Marketing strategiczny.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
TC Bibl. Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług-wydaw. ciągłe (Tc.3226)
Syg.Tc.3/661
Wydawnictwa ciągłe WZiEU :
Nocne 14/05/2013 2004200032265 -
Ec Czytelnia Czasopism Bibl.Ekonom. (Ec.54153)
Syg.Ec.52340
Tylko na miejscu 14/05/2013 2003200541531 -
Na miejscu
Cg Czytelnia Bibl. Głównej (Cg.34701)
Syg.Cg.33087(Pdc)
Tylko na miejscu 15/06/2012 2003000347012 -
Na miejscu
Rekord: