KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu /

trendy, strategie, instrumenty.
Przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu /
[red. nauk.: Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec].
Wydawnictwa ciągłe WZiEU
Szczecin :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
2011.
710 s. : il. ; 25 cm.
(Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 661)
(Ekonomiczne Problemy Usług ISSN 1896-382X nr 73)
(Ekonomiczne Problemy Usług, 1896-382X ; nr 73)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
W serii gł.: nr 661.
Streszcz. ang.
339.13:658.1/.5:005.2:366](082.1)
Rynek. Podaż. Popyt. Konkurencja. Środki oddziaływania na rynek. Polityka rynkowa
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).

 Konkurencyjność (ekonomia).
Konsumenci -- postawy.
Marketing strategiczny.
Zarządzanie przedsiębiorstwem.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
TC Tc.3226 Wydawnictwa ciągłe WZiEU :
Tc.3/661
Nocne 14/05/2013 -
BG Cg.34701 Cg.33087(Pdc) Tylko na miejscu 15/06/2012 -
Na miejscu
BE Ec.54153 Ec.52340 Tylko na miejscu 14/05/2013 -
Na miejscu
Rekord: