KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Rola informatyki w rozwoju regionalnym /

red. wyd. Małgorzata Łatyńska, Kesra Nermend.
Szczecin :
Polska Akademia Nauk. Oddział w Gdańsku. Komisja Informatyki,
2008.
333 s. : il. ; 24 cm.
(Metody Informatyki Stosowanej ISSN 1898-5297 t. 14 (nr spec.))
(Metody Informatyki Stosowanej, 1898-5297 ; t. 14 (nr spec.))
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
Bibliogr. przy rozdz.
978-83-925803-3-1
332:330.47:004-049.8:338.4:004.7](061)
Gospodarka regionalna i terytorialna. Grunty i nieruchomości. Gospodarka mieszkaniowa.
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

 Administracja lokalna -- Polska -- informatyka -- konferencje.
Gospodarka regionalna -- Polska -- informatyka -- konferencje.
Rozwój społeczności lokalnej -- Polska -- informatyka -- konferencje.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
EC w trakcie opracowania 09/10/2012 -
Rekord:
ISBN: