KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny /

red. nauk. Janusz Bilski.
Czytelnia Książek WNEiZ (Handel zagraniczny), Czytelnia WZiEU (Handel zagraniczny), Wypożyczalnia WZiEU (W-Handel zagraniczny), Dublety WZiEU , Wypożyczalnia WNEiZ (Handel zagraniczny 11/3)
Warszawa :
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
2012.
206 s. : il. ; 24 cm.
4
brak wypożyczeń
Bibliogr. s. [199]-206.
Książka jest przeznaczona dla specjalistów zajmujących się wymianą międzynarodową, analityków finansowych, studentów kierunków ekonomicznych.
Książka sfinansowana ze środków projektu realizowanego na podst. umowy nr 1581/B/H03/2009/37 zawartej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
978-83-208-2050-8
339.74:339.5:339.564](438)"1990/..."(07)
173084 (to nie jest sygnatura)

Polityka dewizowa. Kursy walutowe. Wymienialność. Międzynarodowe kursy walutowe. Wojna dewizowa
(Polska).
Od 1990.
(Wydawnictwa dydaktyczne. Podręczniki).

 Kurs walutowy -- Polska -- 1990-.
Eksport -- Polska -- 1990-.
Handel międzynarodowy -- 1990-.
Polska -- handel zagraniczny -- 1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SIL Service Inter-Lab (TM.10421)
Wypożyczalnia WZiEU : W-Handel zagraniczny
krótkoterminowe 11/03/2019 2001300104212 Zamów
SIL Service Inter-Lab (T.14325)
Czytelnia WZiEU : Handel zagraniczny
Nocne 03/01/2014 2001200143250 -
S Wypożyczalnia Biblioteki Ekonomicznej (S.96076)
Wypożyczalnia WNEiZ : Handel zagraniczny 11/3
krótkoterminowe 05/11/2019 2001100960766 Zamów
E Czytelnia Biblioteki Ekonomicznej (E.74411)
Czytelnia Książek WNEiZ : Handel zagraniczny
Nocne 29/05/2013 2001000744114 -
Rekord:
ISBN: