KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Krzywa dochodowości a polityka pieniężna : modelowanie i kryteria doboru krzywej na polskim rynku /

modelowanie i kryteria doboru krzywej na polskim rynku /
Dziwok, Ewa.
Ewa Dziwok.
Czytelnia Książek WNEiZ (Finanse)
Katowice :
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego,
2012.
165 s. : il. ; 24 cm.
(Prace Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach )
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach )
1
brak wypożyczeń
Bibliogr. s. 147-160.
978-83-7246-785-0
336.7:336.76:336.02](075.8)
174073 (to nie jest sygnatura)

Pieniądz. System monetarny. Bankowość. Giełdy.
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

 Stopa procentowa -- modele matematyczne.
Dochody -- modele ekonometryczne.
Polityka pieniężna -- modele matematyczne.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
E Czytelnia Biblioteki Ekonomicznej (E.74502)
Czytelnia Książek WNEiZ : Finanse
Nocne 07/02/2013 2001000745029 -
Rekord:
ISBN: