KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Roślinność lasów okolic Lwowa = The vegetation of the forests of the environs of Lvov /

The vegetation of the forests of the environs of Lvov /
Vegetation of the forests of the environs of Lvov
Matuszkiewicz, Władysław (1921-2013).
Władysław Matuszkiewicz.
Lublin :
nakładem UMCS,
1948.
Stron 119-193, [5] kart tablic : ilustracje ; 27 cm.
(Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C,Biologia ISSN 0066-2232 vol. 3, 5)
(Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C. ; vol.3, 5)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
Opis według strony tytułowej.
Streszczenie w języku angielskim.
581.5:581.9(477)
Ekologia roślin. Etologia roślin. Socjologia roślin. Symbioza. Bionomia. Fitosocjologia. Otoczenie. Fenologia roślin. Warunki klimatyczne. Mikoryza.

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
Cg Biblioteka Główna Czytelnia Czasopism w trakcie opracowania -
Rekord: