KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Między polityką a dziennikarstwem : szkice politologiczno-prasoznawcze /

szkice politologiczno-prasoznawcze /
Kowalczyk, Ryszard.
Ryszard Kowalczyk.
Poznań :
Wydaw. Naukowe Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
2004.
139, [1] s. ; 21 cm.
Pełna nazwa wydaw. w cop.
83-87704-80-6
050+070:316.77:32.019.5](438)"1989/..."
Prasoznawstwo. Czasopiśmiennictwo.
(Polska).

 Prasa -- aspekt polityczny.
Prasa i polityka
Polska
aspekt polityczny.
Prasa i polityka -- Polska -- 1990-.
Prasa -- aspekt społeczny.
aspekt społeczny.
Prasa -- Polska -- język -- 1990-.
język
Prasa -- badania.
Prasa
1990-.
badania.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BNS H.18515 miesięczne Zamów
BNS H.15331 miesięczne Zamów
BNS H.15330 Nocne -
BG Z.112020 Tylko na miejscu 01/12/2008 -
Na miejscu
Rekord: