KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Budżet zadaniowy /

pod red. Kamilli Marchewki-Bartkowiak i Zofii Szpringer.
Warszawa :
Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu,
cop. 2013.
207 s. : il. ; 24 cm.
(Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu ISSN 2080-2404 2013, nr 1 (33))
(Studia BAS, 2080-2404 ; 2013, nr 1 (33))
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
Bibliogr.
Spis treści również w jęz. ang.
Streszcz. ang.
336.1(438)(082.1)
Finanse publiczne. Finanse państwowe ogólnie.
(Polska).
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
CG Cg.34217 Tylko na miejscu 17/04/2013 -
Na miejscu
Rekord: