KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Prawo zamówień publicznych : komentarz /

komentarz /
Stefan Babiarz [i in.].
Wyd. 3, stan prawny na 1 kwietnia 2013 r.
Warszawa :
LexisNexis Polska,
2013.
893 s. ; 24 cm.
(Wielkie Komentarze )
(Wielkie Komentarze )
Ind.
978-83-7806-860-0
351.712(438)(094.5.072)
Roboty publiczne. Umowy (kontrakty) z wykonawcami. Przetargi publiczne. Zamówienia publiczne.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.22054)
Sygnatura SA.22054
Tylko na miejscu 12/06/2013 2002000220547 -
Na miejscu
Rekord:
ISBN: