KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa /

red. nauk Alojzy Z. Nowak.
Czytelnia Książek WNEiZ (Gospodarka narodowa), Czytelnia WZiEU (Fundusze U E)
Warszawa :
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
2013.
275 s. : il. ; 24 cm.
2
brak wypożyczeń
Bibliogr. s. 259-275.
978-83-208-2083-6
338.43:339.137](438):[347.73:339.7](4-67)
181919 (to nie jest sygnatura)

Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka rolna.
(Polska).

 Pomoc dla rolnictwa -- Polska -- 1990-.
Polityka rolna -- Polska -- 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) -- ocena -- Polska -- 1990-.
Fundusze strukturalne -- ocena -- Polska -- 1990-.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Okładka - http://www.nukat.edu.pl/nukat/icov/GD015/xx002823213.jpg

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SIL Service Inter-Lab (T.14324)
Czytelnia WZiEU : Fundusze U E
Nocne 03/01/2014 2001200143243 -
E Czytelnia Biblioteki Ekonomicznej (E.74780)
Czytelnia Książek WNEiZ : Gospodarka narodowa
Nocne 03/10/2013 2001000747801 -
Rekord:
ISBN: