KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Realizacja zasady "informed consent" w kontekście relacji lekarz - pacjent :

wyzwania i bariery rozwojowe w Polsce : materiały z seminarium ekspertów zorganizowanego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dnia 12 marca 2
[red. nauk. Wojciech Bołoz, Romuald Krajewski].
Warszawa :
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ;
2012.
167, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Biuletyn RPO. Materiały ISSN 0860-8334 nr 76)
(Biuletyn RPO. Materiały 0860-8334 nr 76)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
Zawiera mat. konf.
342.72/.73(438):614.253.8](061)
Prawa obywateli. Państwo a jednostka. Wolność osobista. Ochrona danych osobowych. Równość obywatelska i publiczna. Równość rasowa. Równość wyznania. Wolność nauki. Prawo zrzeszania się. Wolność zgromadzeń. Wolność sumienia i wyznania. Wolność prasy i widowisk. Prawo do pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawo do nauki.
(Polska).
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd. Sprawozdania z konferencji).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
SAC w trakcie opracowania 08/01/2014 -
CG w trakcie opracowania 08/01/2014 -
Rekord: