KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi /

Chróścielewski, Wojciech.
Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno.
Wyd. 5, [stan prawny na 1 września 2013 r].
Biblioteka WPiA - podręczny SA (Postępowanie Administracyjne)
Warszawa :
LexisNexis Polska,
2013.
521, [7] s. ; 24 cm.
(Podręczniki LexisNexis )
(Podręczniki LexisNexis. Prawo i Postępowanie Administracyjne )
1
brak wypożyczeń
Oznaczenie stany prawnego we wstępie.
Indeks.
Podręcznik akademicki adresowany do studentów studiów prawniczych i administracyjnych wszelkich typów szkół wyższych i pracowników administracji publicznej.
978-83-278-0227-9
351.95:351.077.3](438)(075.8)
185390 (to nie jest sygnatura)

Sądownictwo administracyjne. Naczelny Sąd Administracyjny
(Polska).
(Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty).

 Postępowanie administracyjne -- Polska -- podręczniki akademickie.
Postępowanie egzekucyjne (prawo administracyjne) -- Polska -- podręczniki akademickie.
Postępowanie sporno-administracyjne -- Polska -- podręczniki akademickie.
Podatek -- administracja i postępowanie -- Polska -- podręczniki akademickie.
Postępowanie w sprawach podatkowych -- Polska -- podręczniki akademickie.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Okładka - http://www.nukat.edu.pl/nukat/icov/WALAZ/xx002951754.jpg

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.22381)
Syg.SA.22381
Biblioteka WPiA - podręczny SA : Postępowanie Administracyjne
Tylko na miejscu 30/04/2015 2002000223814 -
Na miejscu
Rekord:
ISBN: