KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Instrukcja programowa dla 11-letnich szkół ogólnokształcących na rok szkolny 1952/53 /

[oprac. Dział Prac Programowych Państwowego Ośrodka Oświatowych Prac Programowych i Badań Pedagogicznych w Warszawie] ; Ministerstwo Oświaty.
Warszawa :
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych,
1952.
143 s. ; 21 cm.
373.3:373.5](438)"1952/1953"(073)
Szkolnictwo podstawowe.
(Polska).
Lata 1952/1953.
(Programy nauczania).

 Szkoły podstawowe
programy nauczania.
Szkoły średnie -- Polska -- 1945-1970 -- programy nauczania.
Szkoły średnie
Polska
1945-1970
Szkoły podstawowe -- Polska -- 1945-1970 -- programy nauczania.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
H Biblioteka Humanistyczna (Pd.18092) Tylko na miejscu 27/11/2006 2002200180924 -
Na miejscu
Rekord: